Hovedseksjon

Oppbygging og fag

VG1 idrettsfag

VG2 idrettsfag

VG3 idrettsfag

Videre studier

Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som fører frem til generell studiekompetanse. Utdanningen gir grunnlag til nesten alle studier ved universitet og høgskoler. Noen studier, for eksempel ingeniør- og medisinutdanning, krever realfag. Vi tilbyr matematikk som valgfritt programfag, også for elever på idrettsfag.