Forsert løp i engelsk / matematikk 1T

Algebrakurs

Hva er forsert løp?

Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Forsert løp er for deg som ønsker å gå raskere frem eller få større utfordringer i matematikk eller engelsk. Tilbudet gis ved sju videregående skoler i Oslo.

Hvem passer forsert løp for?

Tilbudet er for deg som vil ha større utfordringer i matematikk eller engelsk. Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse.

Hvor mange timer?

Fem skoletimer fordelt på to dager i uken. På Bjerke foregår undervisningen på mandager og onsdager kl.14:15-16:00. I tillegg vil vi gjennomføre heldagsprøver. Heldagsprøven i engelsk er 4.desember fra kl.08:30. Heldagsprøven i matematikk 1T er 18.desember fra kl.08:30. 

Hvordan foregår undervisningen?

Det er en fast lærer som har undervisningen. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk. Hvis du velger forsert løp i matematikk på ungdomsskolen kan du fortsette med forsert løp også når de begynner på videregående. Hvis du fortsetter med forsert løp også på videregående, kan du ta emner på Universitetet i Oslo mens du fortsatt er elev på videregående.