Hovedseksjon

Forsert løp i engelsk / matematikk 1T

Ungdomsskolen

Hva er forsert løp?

Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Forsert løp er for deg som ønsker å gå raskere frem eller få større utfordringer i matematikk eller engelsk. Tilbudet gis ved sju videregående skoler i Oslo. På Bjerke videregående skole har vi forsert løp for elever fra Apalløkka, Bjøråsen, Groruddalen, Linderud, Veitvet og Årvoll skole.

Hvem passer forsert løp for?

Tilbudet er for deg som vil ha større utfordringer i matematikk eller engelsk. Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse.

Hvor mange timer?

Fem skoletimer fordelt på to dager i uken. På Bjerke foregår undervisningen på mandager og onsdager kl.14:15-16:00. I tillegg vil vi gjennomføre heldagsprøver.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er en fast lærer som har undervisningen. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk. Hvis du velger forsert løp i matematikk på ungdomsskolen kan du fortsette med forsert løp også når de begynner på videregående. Hvis du fortsetter med forsert løp også på videregående, kan du ta emner på Universitetet i Oslo mens du fortsatt er elev på videregående.