Vår profil

Personal 2020

Fakta om skolen

Bjerke videregående skole ligger i Bjerke bydel i Groruddalen, ett minutt å gå fra Linderud T-banestasjon (linje 4 og 5). Det er også gode bussforbindelser (linje 25, 31, 60).

Vi har rundt 750 elever på Bjerke, og omtrent 100 ansatte jobber her. Skolen har flotte realfagsrom, spinningsal, styrkerom, amfi med scene og dansesaler. Helt sentralt ligger læringssenteret med støttefunksjoner som du kan benytte deg av. Her holder rådgiverne, miljømester, helsesykepleier og psykolog til. I læringssenteret finner du også bibliotek, vaktmester og IKT-helpdesk, samt elevrådets kontor. 

Utdanningsprogram

Våre utdanningsprogram for videregående opplæring er studiespesialisering og idrettsfag. Begge deler gir generell studiekompetanse. Det er mulig å kombinere studiespesialisering med ett programfag innenfor idrettsfag, ved å velge studiespesialisering med toppidrett eller studiespesialisering med breddeidrett - fitness.

Vi har egen businesslinje, og egen future science-linje for studiespesialisering. Entreprenørskap og samarbeid med næringslivet vil prege disse linjene.

For tilrettelagt opplæring har vi to tilbud: arbeidslivstrening og hverdagslivstrening

Visjon og verdier

Engasjement, nyskapning og samarbeid er våre verdier. Som elev kan du være med på å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom å engasjere deg i elevrådet eller ved å delta i Bjerkes unike danserevy. Er du idrettselev, kan du bidra i prosjektet Den Rosa Sko. Alle våre elever deltar i Bjerkes humanitærprosjekt i samarbeid med Right to Play. Vår visjon er Bjerke bryr seg, noe som vises i og utenfor klasserommet. Elevrådet deler hvert år ut Bjerke Bryr Seg-prisen til en elev som er spesielt inkluderende, hjelpsom og hyggelig mot sine medelever. Det er elevene selv som stemmer fram vinneren.

Velkommen til Bjerke!