Hovedseksjon

Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.

Ved klage på eksamenskarakter må klageskjema for eksamen fylles ut. 

Klageskjema ligger i resepsjonen og skal leveres til Mona Hagen/Nina Molstad.

Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.

Klage på standpunktkarakter

Publisering av standpunkt for VG3 er 3. juni skoleåret 2022/2023.
Ordinær klagefrist for standpunkt er 13. juni 2023.

I tillegg til vanlig klagefrist får elevene i VG3 mulighet til en hurtigklagefrist. Bruker de hurtigklagefristen vil eventuell ny karakter stå på vitnemål.
Hurtigklagefrist for standpunkt (VG3) er 6. juni 2023 klokken 15.00.

Klage på eksamenskarakter

Fellessensur for skriftlig eksamen er 19., 20. og 21. juni. 

Ordinær klagefrist på eksamen er 30. juni 2023 kl. 15.00.

Hurtigklagefrist for eksamen er 28. juni kl 12. Fremmedspråk har ingen hurtigklagefrist. Dersom du har tatt privatisteksamen gjennom skolen (f. eks. fremmedspråk) er det skolen som skal ha klagen. 

Privatisteksamener du har meldt deg opp i selv gjennom privatistportalen skal klagen sendes til Privatistkontoret.