Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.
Ved klage på eksamenskarakter må klageskjema for eksamen fylles ut. 
Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.

Klage på standpunktkarakter

Publisering av standpunkt for VG3 er 12. juni skoleåret 2019/2020.
Klagefrist for standpunkt er 22. juni 2020.

I tillegg til vanlig klagefrist får elevene i VG3 mulighet til en hurtigklagefrist. Bruker de hurtigklagefristen vil eventuell ny karakter stå på vitnemål.
Hurtigklagefrist for standpunkt (VG3) er 15. juni 2020 klokken 16.00.

Klage på eksamenskarakter

Fellessensur for skriftlig eksamen er 18 og 19. juni 2020. Dette gjelder for alle som har tatt skriftlige fag som privatist.

Klagefrist eksamen er 3. juli 2020

I år er det kun privatisteksamen i morsmål som har blitt gjennomført på skolen. Morsmål har ingen hurtigklagefrist. Dersom elever skal klage på karakterer tatt som privatist må dette gjøres gjennom Privatistkontoret.