Hovedseksjon

Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.

Ved klage på eksamenskarakter må klageskjema for eksamen fylles ut. 

Klageskjema ligger i resepsjonen og skal leveres til Mona Hagen.

Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.

Klage på standpunktkarakter

Publisering av standpunkt for VG3 er 8. juni skoleåret 2021/2022.
Ordinær klagefrist for standpunkt er 20. juni 2022.

I tillegg til vanlig klagefrist får elevene i VG3 mulighet til en hurtigklagefrist. Bruker de hurtigklagefristen vil eventuell ny karakter stå på vitnemål.
Hurtigklagefrist for standpunkt (VG3) er 10. juni 2022 klokken 15.00.

Klage på eksamenskarakter

Fellessensur for skriftlig eksamen er 16. og 17. juni 2022. Dette gjelder for alle som har tatt skriftlige fag som privatist.

Klagefrist eksamen er 1. juli 2022

Hurtigklagefrist for eksamen er 29. juni kl 12. Fremmedspråk har ingen hurtigklagefrist. Dersom du har tatt privatisteksamen gjennom skolen (f. eks. fremmedspråk) er det skolen som skal ha klagen. 

Privatisteksamener du har meldt deg opp i selv gjennom privatistportalen skal klagen sendes til Privatistkontoret.