Hovedseksjon

Privatisteksamen

Les om privatisteksamen i morsmål eller privatisteksamen i andre fag

Privatisteksamen i morsmål

Hvordan melder jeg meg opp i eksamen i morsmål?

Hvis du er elev hos oss må du fylle ut et oppmeldingsskjema som du får i resepsjonen. Ferdig utfylt skjema leveres til eksamensansvarlig eller resepsjon. Du får bare melde deg opp én gang hos oss (gratis) i samme nivå, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål. Det finnes to unntak fra regelen om en gratis eksamen.

Unntak 1: Ved dokumentert sykdom på eksamensdag (legeerklæring). Har du levert legeerklæring innen 3 dager etter eksamen til eksamensansvarlig får du lov å melde deg opp på nytt gjennom skolen gratis.
Unntak 2: Får du karakter 1 på eksamen i morsmål kan du få en ny sjanse gjennom skolen.

Skal du forbedre karakter i morsmål eller du har ugyldig fravær ved eksamen må du selv melde deg opp gjennom privatist.inschool.visma.no og betale eksamen selv.

 

Når er eksamen?

Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no. Skolen vil også informere om skriftlige datoer for elever som er meldt opp igjennom skolen.
Dato og sted for muntlig eksamen er du selv ansvarlig for å innhente i privatistportalen, privatist.inschool.visma.no. Du vil få melding fra privatistkontoret når du kan logge deg inn og sjekke eksamensdato.

Hvilke språk kan man ta eksamen i?

Se på udir.no hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

 

Hva trenger jeg å ha med på eksamen?

PC må brukes ved skriftlig eksamen. Tastatur på eget morsmål må være lastet ned på pc'en i god tid før eksamen.

Husk gyldig legitimasjon.

 

Hvilket nivå må jeg ta for å erstatte fremmedspråk som fellesfag?

Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå I.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå II.

Må jeg bestå både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå?

Ja. Du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellige terminer.

Hvor mange karakterer kommer på vitnemålet?

To karakterer - den munlig og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet.

Hvor mange språkpoeng får jeg?

Nivå I gir ingen språkpoeng.
Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II 0,5 språkpoeng, fordi du har tatt et nivå høyere enn kravet.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II ingen poeng, fordi du  ta dette nivået.
Nivå III gir alltid 1 språkpoeng.
Du kan ikke få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk. 
Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag.
Eksempel:

 • fremmedspråk på ungdomsskolen + morsmål nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
 • fremmedspråk på ungdomsskolen + morsmål nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 språkpoeng.
 • fremmedspråkpå ungdomsskolen + morsmål nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 språkpoeng.
 • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + morsmål nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
 • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + morsmål nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1 språkpoeng.

Kan jeg melde meg ut av fremmedspråksundervisningen hvis jeg har tenkt å ta eksamen i morsmål?

Ja. For å melde deg ut av fremmedspråksundervisningen må du oppsøke resepsjonen og fylle ut et skjema. Hvis du er under 18 år, krever vi underskrift fra foresatte. Skjemaet skal leveres til eksamensansvarlig og du vil ikke bli satt sluttet i fremmedspråk før skjemaet er levert. 

Hva skjer med fraværet i fransk/tysk/spansk hvis jeg slutter?

Fraværet blir stående i systemet og på vitnemålet.

Morsmål som programfag

Morsmål nivå III kan brukes som fordypningsfag innen programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ). Morsmål nivå II kan brukes som programfag dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Morsmål nivå III kan brukes som et programfag.

Ta kontakt med fagkonsulent Mona Hagen hvis du ønsker mer informasjon om morsmål. 

Privatisteksamen i andre fag

For å melde seg som privatist i fag må man lage seg en bruker på privatist.inschool.visma.no

 • Det er ikke mulig å melde seg som privatist i fag du har som elev. Det er kun fag du er ferdig med som kan tas som privatist.
 • Dersom du melder deg opp som privatist og privatisteksamen er på samme dag som en eleveksamen er det eleveksamen som må prioriteres.
 • Dersom en tar fag som privatist og velger å beholde privatistkarakteren vil standpunktkarakteren i faget forsvinne på vitnemålet.
 • Det er kun elever som vil forbedre karakteren eller som har fått IV i fag som skal melde seg til privatisteksamen. For elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen er det skolen som melder deg til ny eksamen.
 • Elever som heller ikke består NUS eksamen må melde seg som privatist for å få faget bestått.
 • Du får ingen lesedag til privatisteksamen.

 

Deler av teksten gjengitt fra stovner.vgs.no med tillatelse fra Merete Smedsvik.