Hovedseksjon

Hvorfor velge idrettsfag?

Rafting

Du bør søke idrettsfag på Bjerke vgs dersom du ønsker:

  • Generell studiekompetanse og mulighet for å søke høyere utdanning etter videregående 
  • Engasjerte lærere som er eksperter på sine fagområder med topp kompetanse på utvikling av idrettsutøvere.
  • En praktisk og variert skolegang med god balanse mellom aktivitet og studier i et ambisiøst, trygt og sosialt skolemiljø.
  • Godt samhold i klassen og mange spennende turer sammen med klassen
  • En skapende skole som arbeider målrettet for å få frem det beste i hver elev gjennom mestring og individuell utvikling.

Om idrettsfag på Bjerke:

Bjerke videregående skole har siden 1976 kunnet tilby utdanningsprogram idrettsfag til ungdom som ønsker å kombinere idrett med utdanning. Bjerke er den største idrettsfagskolen i Oslo. Vi arbeider for å etablere samarbeid mellom skolen og idrettslag som har utøvere som søker seg til skolen. Vi ønsker et bredt utvalg av ambisiøse og målbevisste idrettsutøvere som sammen med våre idrettsfaglærere vil styrke et etablert toppidrettsmiljø. Det er også mulighet å gå idrettsfag med breddeidrett eller breddeidrett fitness som valgfritt programfag. Da trenger du ikke drive med en spesiell toppidrett, men være interessert i allsidig aktivitet. 

Idrettsfag gir generell studiekompetanse slik at du har mulighet til høyre utdanning etter videregående skole. Er du glad i aktivitet og idrett så vil idrettsfag gi deg tre spennende, varierte og lærerike år.

Les mer om utdanningsprogrammet Idrettsfag på vilbli.no

Video om idrettsfag på Bjerke vgs:

Video fra friluftslivsturer på idrettsfag: