Hovedseksjon

Strategiplan 2022

Elever i fokus

Bjerke bryr seg" er vår visjon. Liv, latter og læring er våre verdier. Vi mener visjonen og verdiene vil gi skolen et kompass som hjelper oss i å stake ut riktig retning samt å prioritere.

De to fokusområdene vi har bestemt oss for dyrke i den strategiske perioden 2021–2024 er skolemiljø og lære å lære. Å arbeide med tiltak innenfor disse to områdene mener vi styrker elevenes læring og læringsmiljø på en god måte. At alle elever består vgs samt utvikler seg faglig, personlig og sosialt, er det vi etterstreber å oppnå.

Årets strategiplan er andre del av treårsperioden 2021-2024. Fokusområdene er veldig store områder som vi ser henger i sammen. Vi har derfor valgt å koble områdene sammen årets strategiplan med ett hovedfokus – "Den gode økta".

Hva er ledelsens oppgaver i dette arbeidet?

  • Sørge for kompetanse og veiledning
  • Sørge for felles forståelse og retning
  • Utarbeidet årshjul
  • Få med hele organisasjonen
  • Å sørge for at elevene er involverte i skolens prosesser

Seksjoner, elevtjenesten, stab

Seksjoner utarbeider sine egne planer i tråd med skolens strategi