Hovedseksjon

Hverdagslivstrening (HT)

Målgruppe

Målgruppen for STUSP1HTH1 – hverdagslivstrening, er elever med sammensatte funksjonshemninger og store behov for tilrettelegging i skolehverdagen. Opplæringen tar sikte på å gjøre elevene mest mulig selvstendige i eget liv.

Om opplæringen

Elevene får sin opplæring gjennom individuelt tilpassede opplæringsplaner, innenfor områder som kommunikasjon, tegn til tale, IKT, samhandling, begrepstrening, sosial kompetanse og ADL.
Det legges vekt på elevenes personlige vekst og trivselsfremmende aktiviteter. Deltakelse og mestringsglede er sentrale mål i opplæringen.
Opplæringen blir gitt av personalet med spesialpedagogisk kompetanse og lang erfaring.

Fasiliteter

Gruppen har 9 elevplasser i egne lokaler i skolens underetasje, med inngang fra bakkenivå.
Avdelingen har tilrettelagte bad- og stellemuligheter og utstyr og lokaliteter for fysisk trening.

Praktisk informasjon

Skoledagen er kl. 08:45-13:30.
Vi samarbeider med fysioterapeuter, PPT og eksterne kompetansesentre ved behov.
Elever som kjører drosje til/fra skolen må ha TT kort. For å få TT kort må foresatte ta kontakt med sin bydelsadministrasjon. Skolen dekker egenandelen til drosje.

Hvordan søke?

Ta kontakt med rådgiver på din skole.

 

Kontakt

Avdelingsleder Astrid Ødegård Christensen
Epost: astrid.christensen@osloskolen.no
Tlf: 457 38 297