Driftsstyret

Winger, Torstein, leder (ekstern)

Ahmed, Aishah (ekstern)

Mihriban,  Rai (ekstern)

Elster, Clelia Etienne (ansatt)

Åboen, Anita (ansatt)

Elevrepresentant

Elevrepresentant

Varamedlemmer:

Nilsen, Stine-Marie (ekstern)

Husmo, Egil (ekstern)

Jor, Geirmund (ekstern)

Sørensen, Preben (ansatt)

Waagaard, Helga Elisabeth (ansatt)

Elevrepresentant

Elevrepresentant