Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådsstyret 2022-2023

Elevrådet skoleåret 2022/2023:

  • Jeton Mehmeti, elevrådsleder
  • Nawail Butt, nestleder

Hva jobber elevrådet med?

Elevrådet på Bjerke jobber med blant annet læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Elevrådsstyret jobber under mottoet Bjerke bryr seg, og ønsker å:
  • Påvirke elevene positivt
  • Få flest mulig til å føle seg trygge/ha det bra
  • Dele og skape engasjement
  • Få fram elevenes stemme
  • Engasjere alle til å bli med på innsamlingsaksjon for den veldedige organisasjonen Right To Play
  • Engasjere 1. klassingene spesielt

Elevrådet deler hvert år ut Bjerke Bryr Seg-prisen til en elev som er spesielt inkluderende, hjelpsom og hyggelig mot sine medelever. Det er elevene selv som stemmer fram vinneren.

Hvem er i elevrådet?

Elevrådet består av et elevrådsstyre og tillitsvalgte fra alle klassene på skolen. Som tillitsvalgt er man er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Våre tillitsvalgte er åpne for alle saker og alle elever, og bidrar aktivt i saker elevene er opptatt av.