Elevrådet

elevråd

Elevrådet ved Bjerke videregående jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. Engasjer deg du også og meld din interesse og engasjement til elevrådet. Når man er sammen, er man er sterk og kan gjøre en forskjell.

 

Elevrådet består av tillitsvalgt fra de ulike klassene på skolen. Som tillitsvalgt er man er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Våre tillitsvalgte er åpne for alle saker og alle elever, og bidrar aktivt i saker elevene er opptatt av. Tillitsvalgte avholder klasseråd og hjelper til med å organisere sosiale aktiviteter for klassen.

 

Dette skoleåret består elevrådet av