Elevrådet

Elevrådet 2018_2019

Elevrådsstyret for skoleåret 2018/2019:

 • Alime Deniz Ølcek, 3STF, leder
 • Joakim Johannes Smedbakken Torgvær, 3STF, nestleder
 • Kaja Sørlie Hamang, 3IDA, leder for miljø og trivsel
 • Erika Chinwendy Aguta, 3STB, leder for Right to Play
 • Magishan Umaguruparan, leder for Right to Play
 • Umran  Gezen, 2STB, leder for kantinegruppen
 • Rukie Satar Mahdi, 3STD, leder for undervisning og rettigheter

Hva jobber elevrådet med?

Elevrådet på Bjerke jobber med blant annet læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Elevrådsstyret jobber under mottoet Bjerke bryr seg, og ønsker å:
 • Påvirke elevene positivt
 • Få flest mulig til å føle seg trygge/ha det bra
 • Dele og skape engasjement
 • Få fram elevenes stemme
 • Engasjere alle til å bli med på innsamlingsaksjon for den veldedige organisasjonen Right To Play
 • Engasjere 1. klassingene spesielt

Elevrådet deler hvert år ut Bjerke Bryr Seg-prisen til en elev som er spesielt inkluderende, hjelpsom og hyggelig mot sine medelever. Det er elevene selv som stemmer fram vinneren.

Hvem er i elevrådet?

Elevrådet består av et elevrådsstyre og tillitsvalgte fra alle klassene på skolen. Som tillitsvalgt er man er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Våre tillitsvalgte er åpne for alle saker og alle elever, og bidrar aktivt i saker elevene er opptatt av.