Oppbygging og fag

VG1 studiespesialisering

For deg som hadde forsert løp på ungdomsskolen:

  • Dersom du har fullført forsert løp i engelsk, kan du velge programfaget internasjonal engelsk i VG1.
  • Dersom du har fullført forsert løp i matematikk 1T, kan du velge programfaget matematikk R1 i VG1.

VG2 studiespesialisering

VG3 studiespesialisering