Hovedseksjon

Norsk

«Les fordi det er kjekt», sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre – og det håper vi at elevene vil oppleve at de gjør (mange ganger) i løpet av sin tid på Bjerke. Kanskje under romanprosjektet på vg1 eller mens de jobber med fordypningsemnet på vg3, eller i møte med et dikt en tilfeldig norsktime. Norsk er skolens største fag – og ikke uten grunn. Gjennom de tre årene på Bjerke har vi som mål at elevene skal:

  • oppleve en dannelsesreise gjennom møter med ulik litteratur fra ulike tider. 
  • bli kjent med den norske kulturarven.
  • utvikle seg som leser og skriver.
  • å utnytte potensialet sitt og oppnå best mulig resultater.
  • finne sin egen stemme.

Lærerne i norskseksjonen samarbeider tett for å legge til rette for å få dette til, og vi satser spesielt på arbeidet med «den gode teksten», som skal lette elevenes vei mot å bli gode og strukturerte skrivere.

Lenkene er ment som ressurser for dem som ønsker å jobbe med norsk hjemme, men mange av sidene blir elevene også kjent med gjennom undervisningen.

Norsk

Timer 113 (Vg1), 112 (Vg2), 168 (Vg3)

Trinn Vg1, Vg2, Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter i Vg3. Ellers skal elevene ha halvårsvurdering.

Eksamen i Vg3
Elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål i Vg3. Elevene kan også trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk sidemål i Vg3. Elevene kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen i norsk i Vg3.

Hovedområder

  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Språk, litteratur og kultur