Hovedseksjon

IKT-avdelingen

IKT-avdeling

Her hjelper IKT-ansvarlig Vo og fagarbeider Kaan deg med PC-en din.
IKT-avdelingen er tilgjengelig hver dag kl. 8.00–15.30.

Velkommen!

Åpningstider for IKT-avdelingen

IKT-avdelingen er tilgjengelig hver dag 
kl. 8.00–15.30