Hovedseksjon

Idrettsfag med breddeidrett

Breddidrett gruppe

Breddeidrett er et fag hvor du som elev kan være med å velge aktiviteter som vi skal gjennomføre i løpet av skoleåret. Vi pleier å ha 10-12 emnekurs i løpet av året. Det er mange ballspill, men også emner som crossfit, skøyter/hockey og turn/trampoline kurs er ofte blant de emnene som elevene velger. Vi er en gruppe som består av elever fra både 1,2 og 3. klasse, og vi har et godt samhold. Ofte har vi hatt en hyttetur med overnatting på høsten for å bli enda bedre kjent. Vi er veldig mestringsorienterte, men liker å ha sunn konkurranse og trøkk også!

Elever klatrer i tau

Bilde fra breddeidrett

Elever breddeidrett