Hovedseksjon

Eksamen: trekkdatoer og gjennomføring

Trekkdatoer vår 2024

 

Skriftlig eksamenstrekk publiseres onsdag 15. mai klokken 09.00. Dette gjelder alle skriftlige eksamener på alle trinn. Fellessensur er 18., 19., 20. og 21. juni. 

Muntlig og muntligpraktisk eksamensdatoer for juni 2024 er: 4., 7., 12, og 18. Trekkdato er 2 dager før eksamen. Minner om at siste skoledag i år er 21. juni. Vi ber om at elevene er på skolen frem til siste skoledag.

Trekkregler

 

Eksamen i VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk. 
Avsluttende fag i VG1 for studiespesialisering er engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og matematikk.
Avsluttende fag i VG1 for idrettsfag er engelsk, naturfag, matematikk, og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.
Avsluttende fag i VG2 for studiespesialisering er fremmedspråk, matematikk, og alle programfag.
Avsluttende fag i VG2 for idrettsfag er fremmedspråk, matematikk, geografi, samfunnsfag, treningslære 1, aktivitetslære 2 og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG3

Elever på studiespesialiserende skal opp i 4 eksamener:

  • Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  • Skriftlig eksamen i to trekkfag. For alle elever er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 
  • Én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Elever på idrettsfag skal opp i 4 eksamener:

  • Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  • Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.


Skriftlig eksamen

  • Alle elever må gjøre seg kjent med skolens eksamensreglement og tillatte nettsider under eksamen. All informasjon om eksamen ligger i Teams under filer og egen mappe kalt Eksamen.
  • PC må slås av og på før eksamen for å bli oppdatert.
  • Se udir.no for eksamensveiledning og tidligere eksamensoppgaver. Passord er: Eksamen
  • Sjekk at alle programmer på PC-en fungerer som de skal.

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

48 timer før eksamen:

Trekket publiseres i Visma Inschool klokken 09.00 Elever som blir trukket til eksamen får dagen til selvstudier hjemme. Elever skal ha tilgang til fagrapport. De som ønsker kan være på skolen. 

24 timer før eksamen:

Elevene møter faglærer til forberedelse klokken 09.00 der de trekker/får utdelt tema/oppgave. 

Eksamensdagen:

Muntlig eksamen varer i inntil 30 min. Muntlig-praktisk eksamen varer i inntil 45 min. Elevene får karakter og begrunnelse etter endt eksaminasjon.