Eksamen: trekkdatoer og gjennomføring

Trekkdatoer vår 2020

 

Skriftlig eksamenstrekk

Skriftlig eksamenstrekk publiseres fredag 15. mai 2020 klokken 09.00. Dette gjelder alle skriftlige eksamener på alle trinn. Fellessensur er 18 og 19. juni 2020.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamenstrekk

Muntlig og muntligpraktisk eksamenstrekk vil være i perioden mai/juni. Datoer vil bli frigitt rett før eksamen på grunn av mulige endringer som kan oppstå i perioden. Minner om at siste skoledag i år er 19. juni 2020 og siste mulige eksamensdag kan være 18. juni 2020. Vi ber om at elevene er på skolen frem til siste skoledag.

Trekkregler

 

Eksamen i VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk. 
Avsluttende fag i VG1 for studiespesialisering er engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og matematikk.
Avsluttende fag i VG1 for idrettsfag er engelsk, naturfag, matematikk, og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.
Avsluttende fag i VG2 for studiespesialisering er fremmedspråk, matematikk, og alle programfag.
Avsluttende fag i VG2 for idrettsfag er fremmedspråk, matematikk, geografi, samfunnsfag, treningslære 1, aktivitetslære 2 og toppidrett/breddeidrett.

Eksamen i VG3

Elever på studiespesialiserende skal opp i 4 eksamener:

  • Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  • Skriftlig eksamen i to trekkfag. For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 
  • Én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

Elever på idrettsfag skal opp i 4 eksamener:

  • Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  • Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.


Skriftlig eksamen

  • Alle elever må gjøre seg kjent med skolens eksamensreglement og tillatte nettsider under eksamen
  • PC må slås av og på før eksamen for å bli oppdatert.
  • Elevene må lage en eksamensmappe i filutforsker-windows (C)-Høyreklikk-ny mappe.
  • Se udir.no for eksamensveiledning og tidligere eksamensoppgaver
  • Sjekk at alle programmer på PC-en fungerer som de skal.

Ulike eksamensformer:

 

Muntlig og muntig-praktisk eksamen

48 timer før eksamen:

Trekket publiseres i skoleportal og henges opp på papir klokken 09.00 Elever som blir trukket til eksamen får dagen til selvstudier hjemme. De som ønsker kan være på skolen. Fagrapport ligger på It´s learning. Romoversikt til forberedelsesdag og eksamen blir lagt ut i portalen. 

24 timer før eksamen:

Elevene møter faglærer til forberedelse klokken 09.00 der de trekker tema/oppgave. Romoversikt blir lagt i Portalen dagen før.

Eksamensdagen:

Muntlig eksamen varer i inntil 30 min. Muntlig-praktisk eksamen varer i inntil 45 min. Elevene får karakter og begrunnelse etter endt eksaminasjon.