Hovedseksjon

Right To Play

Om organisasjonen Right To Play 

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barn og ungdoms skolehverdag i utviklingsland. De gjør dette ved å fokusere på to ting: 

Lærerne og skolemiljøet. Ved å fokusere på lærerne, sørger de for en variert og god undervisning som gjør at barna og ungdommene lærer mer. Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger de for at barna og ungdommene trives og har det bedre på skolen. Ved at barn gjennom lek og aktivitet lærer å bli mer selvstendige og si nei til problemer som begrenser deres barndom og utvikling 

 

Bjerkes innsamlingsaksjon 

Bjerke VGs synes Right TPlay gjør en viktig jobb, og elevene våre ønsker å hjelpe. Elevrådet sin Right TPlay komite har siden 2015 arrangert innsamlingsaksjon og visjonen "Bjerke bryr seg" er noe elevrådet tar på alvor. Tradisjonelt har elevene samlet inn penger ved å gå rundt med bøsser eller gi lønnen for en arbeidsdag, men etter flere tilbakemeldinger fra elevene ønsker lederne å endre og finne nye innsamlingsmetoder. Vi har flere nye ideer som er gjennomførbare, men for å klare å arrangere de trenger vi hjelp fra andre elever. Vi leter etter deg som er interessert i å bli med og gjøre dette året til tidenes beste RTP år på Bjerke vgs. 

 
Hvor går pengene i år? 

I år har vi bestemt at pengene skal gå til Etiopia. Disse pengene har tradisjonelt gått til bare ett land, men i år har Right to Play lagd et nytt prosjekt der de jobber med å få elevene tilbake på skolebenken etter  

nedstenging som skyldes Covid-19. Dette prosjektet har vi i år valgt å støtte. Norge er en av de få landene som har fått åpnet skolene igjen, mens mange flere barn i andre land sitter fortsatt hjemme med minimal undervisning. I Etiopia har det vært lite undervisning og i hovedsakelig gjennom radio. Med disse pengene vil lærerne få betalt til å undervise lengre på skolen slik at man får delt opp elevene mest mulig, kjøpe inn munnbind og hånddesinfeksjon til elever og lærere slik at de får lov å komme tilbake til skolen, organisere bedre vannforsyninger på skolene slik at man får vasket hendene og støtte økonomisk aktivitetene som nå må foregå i færre grupper. 

RTP - Right to play