Right To Play

Elever med bøsse

Om organisasjonen Right To Play

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. De gjør dette ved å fokusere på to ting:

  1. Lærerne og skolemiljøet. Ved å fokusere på lærerne, sørger de for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer.
  2. Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger de for at barna trives og har det bedre på skolen.

Bjerkes innsamlingsaksjon

Bjerke vgs synes Right to Play gjør en viktig jobb, og elevene vår ønsker å hjelpe. Elevrådet har siden 2015 arrangert innsamlingsaksjon hvor elever samler inn penger ved å gå rundt med bøsser eller gi lønnen for en arbeidsdag. Visjonen "Bjerke bryr seg" er noe elevrådet tar på alvor. Pengene har flere ganger gått til barn i Libanon.

Right to Play sier dette om sin innsats i Libanon:

"Vi jobber for a skape sunne og trygge omgivelser for barn og unge. Gjennom ukentlige lek og idrettsprogrammer samarbeider vi med lokale organisasjoner for å styrke utviklingen av barn og unge. Libanon er hjem til flykninger fra flere naboland, noe som er en ekstra belastning for de mest utsatte lokalsamfunnene. Lek og idrettsaktiviteter er derfor en god arena for barn og unge til å møtes og bygge relasjoner under trygge omstendigheter. Lærere og foreldre til barn og unge som er en del av programmene våre, rapporterer at det er lite konflikt mellom barn og unge som ukentlig tar del i programmene."