Hovedseksjon

Vitnemål

Hva er vitnemål?

Et vitnemål er dokumentasjon på at du har fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3. Du trenger vitnemål for å søke høyere utdanning, med mindre du oppfyller kravene til 23/5-regelen (vilbli.no)

Førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Førstegangsvitnemål utstedes til de som har bestått Vg1, Vg2 og vg3 på tre sammenhengende år, bestått alle fag, møtt til alle eksamenene du er trukket i, ikke byttet ut fag du allerede har bestått som elev med et nytt elevfag eller privatistfag, og ikke fylle mer enn 21 år søknadsåret. 50 % av studieplassene tilbys søkere i kvoten for førstegangsvitnemål. Det er ofte lettere å komme inn på høyere utdanning med et førstegangsvitnemål.
Førstgangsvitnemål kan bare utstedes én gang. Du konkurrerer med karakterpoeng, realfagspoeng, språkpoeng og eventuelt kjønnspoeng. 

Ordinær kvote er den kvoten du konkurrerer i dersom du ikke (lenger) oppfyller kravene til førstegangsvitnemål, eller spesielle kvoter. Du konkurrerer med karakterpoeng og alle typer tilleggspoeng.

Les mer om opptakskvoter på vilbli.no.

Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført fag på videregående opplæring. Dette lages til elever som har fullført deler av videregående opplæring eller hvis man ikke har bestått alle fag etter Vg3. Du kan ikke søke høyere utdanning med et kompetansebevis, med mindre du oppfyller kravene til 23/5-regelen (vilbli.no)

Viktig informasjon for deg som er elev hos oss nå og skal ha vitnemål: 

 • Vitnemål kan hentes onsdag 26. juni mellom kl. 12-1530 for skoleåret 2023/2024.
 • Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak, mens du som elev plikter å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer innen fristen. Hvis vitnemålet ikke ligger i Samordna opptak, om du mener noe er feil eller trenger originalen MÅ du møte på skolen når det er avhenting av vitnemål/kompetansebevis.
 • Noen studiesteder henter ikke dokumentasjon fra Samordna opptak. De krever kopi av originaldokumentet tilsendt eller at du scanner og sender det. Dette kan ikke skolen gjøre for deg og det er derfor viktig at du henter vitnemålet. Hvis du ikke henter det selv, vil det bli sendt med post dagen etter avhenting. Skolen bruker adressen du er registrert med i elevregisteret. Ønskes vitnemålet sendt til annen adresse, må du på forhånd ha levert en ferdig frankert konvolutt med korrekt adresse i resepsjonen.
 • Hvis du har levert klage på karakter vil du ikke få utlevert vitnemål før klagen er behandlet. Innen 10. juli skal normalt all behandling av klage på karakter være gjennomført. Vitnemålet blir lastet opp digitalt i Samordna Opptak. Vitnemål og kompetansebevis sendes hjem i posten hvis du ikke avtaler å hente det selv på skolen. Du kan spørre om mer informasjon om dette når du leverer klagen.
 • Hvis du ikke har bestått alle fag eller vært syk på eksamen, får du ikke vitnemål, men et kompetansebevis. Kompetansebevis får du kun på papir. Hvis du skal sende eller laste det opp digitalt, må du scanne og sende/laste opp selv.

Viktig informasjon til tidligere elever som skal ha vitnemål:

Skolen får ikke melding om elever som har tatt privatisteksamen, og vitnemål oppdateres heller ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med skolen når det gjelder ønske om nytt vitnemål.

Er du tidligere elev på Bjerke videregående skole og trenger nytt vitnemål/kompetansebevis, kan vi skrive ut dette for deg. Hvis du har tatt privatisteksamen i Oslo, trenger vi ikke dokumentasjon. Men har du tatt opp fag ved andre privatistkontor utenfor Oslo, må vi ha dokumentasjon. (Kompetansebevis fra privatistkontoret)

Ta kontakt med Mona Hagen og oppgi følgende i en epost:

 • Fullt navn og fødselsdato
 • siste skoleår du gikk hos oss
 • om det er fag du vil ha med/ha fjernet
 • om det er nye karakterer du vil ha med
 • om du venter på eksamenskarakter i noen fag
 • telefonnummer og full adresse

Vi får mange henvendelser og utsteding av vitnemål, så ta kontakt i god tid. På våren kan det være flere ukers behandlingstid. Hvis du venter på et eksamensresultat, send e-post når du har meldt deg opp til eksamen og samme dag eksamensresultatene blir offentliggjort.

Norske vitnemål overføres til norsk vitnemålsdatabase (NVB) og vil finnes elektronisk på Samordna opptak.

Skolen sender ikke inn vitnemål til de ulike utdanningsinstitusjonene.