Hovedseksjon

Rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)

Ny eksamen

  1. Elever som får karakter 1 på eksamen
  2. Eleven får ikke førstegangsvitnemål
  3. Eleven blir meldt opp til ny eksamen påfølgende eksamensperiode (høst)

Utsatt eksamen

  1. Elever som er syke på eksamensdagen og leverer legeerklæring
  2. Legeerklæring må leveres til eksamensansvarlig senest tre dager etter eksamen 
  3. Eksamenstrekk blir utført på nytt påfølgende eksamensperiode. Alle fag som eleven ikke har hatt eksamen i, kan trekkes
  4. Eleven kan få førstegangsvitnemål

Særskilt eksamen

  1. Elever som får karakter 1 i standpunkt
  2. Eleven blir meldt opp til eksamen påfølgende eksamensperiode (høst)
  3. Eleven kan få førstegangsvitnemål