Hovedseksjon

Bjerke bryr seg prisen

Tidligere vinnere av Bjerke bryr seg prisen

  • 2019: Kaja Sørlie Hamang
  • 2018: Alime Deniz Ølcek for sitt engasjement i elevrådet, danserevyen og humanitærprosjektet i samarbeid med Right to Play, samt for sitt blide og imøtekommende vesen.
  • 2017: Yasmin Zannachi for sitt engasjement som elevrådsleder, gjennomføringen av fredags-Kahoot i kantina og sin blide og inkluderende holdning.
  • 2016: Louis Johnson for sitt bidrag til det sosiale miljøet på skolen ved å være spesielt inkluderende og  støttende ovenfor medelever.