Hovedseksjon

Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen

Hva kan du søke om?

  • Utvidet tid ved heldagsprøver og skriftlig eksamen: du kan få 1 time ekstra på 5-timers heldagsprøver og eksamener og 45 minutter på 4-timers heldagsdagsprøver og eksamener. Ved todelte heldagsprøver og eksamener får du 15 min ekstra på den delen som varer i 1 time og 25 min ekstra på den delen som varer i 2 timer.
  • Opplesing av oppgaveteksten på heldagsprøver og skriftlig eksamen
  • Forklaring av begreper på heldagsprøver og skriftlig eksamen
  • Andre former for tilrettelegging kan være mulig ved spesielle behov. Ta i så fall kontakt med rådgiver.

Hvordan søke?

  1. Du søker om tilrettelegging elektronisk her.
  2. Du må dokumentere behovet. Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans som må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. Sakkyndig instans er for eksempel legen din dersom det gjelder medisinske forhold. Gjelder det lese- og skrivevansker vil det være logoped eller PPT som er rett sakkyndig instans. Dokumentasjonen lastes opp i søknaden.