Ledelse og ansatte

Fungerende rektor:

Synnøve Aas Gulvik
E-post: synnove.aas.gulvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 91 916

Fungerende assisterende rektor:

Mette Olden
E-post: mette.olden@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 416 18 455 

Avdelingsleder for idrettsfag:

Peter Samuelsen
E-post: peter.samuelsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 146

Avdelingsleder for realfag og samfunnsfag:

Petter Falkbu
E-post: petter.falkbu@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 971 94 820

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk:

Merete SmedsvikE-post: merete.smedsvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 108

Avdelingsleder for entrepenørskap:

Hanne Olavsrud
E-post: hanne.olavsrud@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring:

Ingun Furulund
E-post: ingun.furulund@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 988 40 373

Administrativ leder:

Rolf Erik Rundin
E-post: rolf.erik.rundin@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 948 54 874 

Fagkonsulent:

Mona Hagen
E-post: mona.hagen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 18 022

Førstesekretær:

Nina Molstad
E-post: nina.molstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord)