Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor:

Margrethe Hammer
E-post: margrethe.hammer@osloskolen.no  

Tlf: 480 52 584

Assisterende rektor:


Mette Olden
E-post: mette.olden@osloskolen.no 
Tlf: 481 54 239

Avdelingsleder for idrettsfag:


Peter Samuelsen
E-post: peter.samuelsen@osloskolen.no 
Tlf: 934 46 365

Avdelingsleder for realfag og trinnleder for Vg2 ST:

Theresa Myran.jpg

Theresa Myran
E-post: theresa.myran@osloskolen.no  

Tlf: 464 79 362

Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk og trinnleder for Vg3 ST:

Personal - Nihad El Hammachi.jpg
Nihad El Hammachi
E-post: nihad.hammachi@osloskolen.no 

Tlf: 486 17 120 

Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag og trinnleder for Vg1 ST:

Personal - Inga Sofie Sårheim.jpg
Inga Sofie Sårheim
E-post: inga.sarheim@osloskolen.no 

Tlf: 915 26 632 

Avdelingsleder samfunnskontakt:

Hanne Olavsrud
E-post: hanne.olavsrud@osloskolen.no 

Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder tilrettelagt:

Astrid Ødegård Christensen.jpeg

Astrid Ødegård Christensen
E-post: astrid.christensen@osloskolen.no 

Tlf: 457 38 297

Administrativ leder:

Bjørn Skramstad Pryser.jpg

Bjørn Skramstad Pryser
E-post: bjorn.pryser@osloskolen.no   
Tlf: 930 69 253

Fagkonsulent:


Mona Hagen
E-post: mona.hagen@osloskolen.no 
Tlf: 974 18 022

Fagkonsulent:


Nina Molstad
E-post: nina.molstad@osloskolen.no 
Tlf: 911 88 251

Fagkonsulent (lønn og økonomi):

Meera.jpg
Meera Lakshmanan
E-post: meera.lakshmanan@osloskolen.no 
Tlf: 973 67 479


Tlf: 22 64 08 46 / 940 27 163

Konsulent:


Oresta Stasiukeviciute
E-post: oresta.stasiukeviciute@osloskolen.no 
Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord) / 92 552 010