Ledelse og ansatte

Rektor:

Margrethe Hammer
E-post: margrethe.hammer@osloskolen.no  

Tlf: 480 52 584

Assisterende rektor:


Mette Olden
E-post: mette.olden@osloskolen.no 
Tlf: 481 54 239

Avdelingsleder for idrettsfag:


Peter Samuelsen
E-post: peter.samuelsen@osloskolen.no 
Tlf: 934 46 365

Avdelingsleder for realfag:


Theresa Myran
E-post: theresa.myran@osloskolen.no

Tlf: 

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk:


Merete Smedsvik
E-post: merete.smedsvik@osloskolen.no 

Avdelingsleder for samfunnsfag og business:

Hanne Olavsrud
E-post: hanne.olavsrud@osloskolen.no 

Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring:


Ingun Furulund
E-post: ingun.furulund@osloskolen.no 
Tlf: 988 40 373

Administrativ leder:

Bjørn Skramstad Pryser
E-post: bjorn.pryser@osloskolen.no   
Tlf: 930 69 253

Fagkonsulent:


Mona Hagen
E-post: mona.hagen@osloskolen.no 
Tlf: 974 18 022

Fagkonsulent:


Nina Molstad
E-post: nina.molstad@osloskolen.no 
Tlf: 911 88 251

Fagkonsulent (økonomi/lønn):


Shanthiramathy Vijayan
E-post: shanthiramathy.vijayan@osloskolen.no 
Tlf: 22 64 08 46 / 940 27 163

Lærling Administrasjon:


Oresta Stasiukeviciute
E-post: oresta.stasiukeviciute@osloskole.no 
Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord) / 458 74 236