Ledelse og ansatte

Rektor:

Synnøve Aas Gulvik
E-post: synnove.aas.gulvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 91 916

Assisterende rektor:

Mette Olden
E-post: mette.olden@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 416 18 455 
Tlf: 481 54 239

Avdelingsleder for idrettsfag:

Peter Samuelsen
E-post: peter.samuelsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 934 46 365

Avdelingsleder for realfag:

 

Inga Sofie Sårheim
E-post: inga.sofie.sarheim@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 915 26 632

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk:

 

Merete Smedsvik

E-post: merete.smedsvik@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 29 108

Avdelingsleder for entrepenørskap:

Hanne Olavsrud
E-post: hanne.olavsrud@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 920 47 850

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring:

Ingun Furulund
E-post: ingun.furulund@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 988 40 373

Fagkonsulent:

Mona Hagen
E-post: mona.hagen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 974 18 022

Fagkonsulent:

Nina Molstad
E-post: nina.molstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 91 18 82 51

Fagkonsulent (økonomi/lønn):

 

Shanthiramathy Vijayan

E-post: shanthiramathy.vijayan@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22 65 08 0846

Lærling Administrasjon

 

Oresta Stasiukeviciute

E-post: oresta.stasiukeviciute@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 23 46 85 40 (sentralbord)