Hovedseksjon

Arbeidslivstrening (AT)

Elever på tur i skogen

Målgruppe

Målgruppen for STUSP1HTA1 – arbeidslivstrening, er elever med psykisk utviklingshemming, og ulik grad av lærevansker. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene for tilrettelagt arbeid.

Om opplæringen

Det overordnede målet er å gjøre elevene mest mulig selvstendig i arbeids- og livssituasjonen.
Opplæringen omfatter bl.a.

 • sosial trening
 • kommunikasjons- og språktrening
 • selvstendighetstrening/ praktisk arbeid
 • basisferdigheter som norsk, samtidsorientering, matematikk, klokke- og pengetrening
 • kroppsøving

Selvstendighetstreningen omfatter bl.a. mat og helse, hvor elevene jobber etter individuelt tilrettelagte oppskrifter. Elevene kan også ha ulike praktiske oppgaver som å handle, hente skolens post og samle inn returpapir.

Flere av elevene lærer å ta offentlig kommunikasjon til / fra skolen og mestrer enkle eller mer kompliserte oppdrag utenfor skolen.

Gruppen har utstrakt samarbeid med idrettsfag på skolen, og tilbyr én fysisk aktivitet hver dag:

 • svømming ukentlig på Linderud bad – ledet av idrettslærer.
 • kroppsøving (2 t) - idrettselever med faget treningsledelse har ansvar for timene sammen med lærerne. I dette tverrfaglige samarbeidet blir klassens elever kjent med andre elever på skolen på en veldig positiv måte.
 • kroppsøving (1t) – ledet av idrettslærer
 • uteskole hvor elevene er ute gjennom alle årstider. Elevene lærer naturkunnskap og lærer å tenne bål og bruke stormkjøkken.
 • Spinning
 • Styrkerom- enetime/ smågrupper

Vi samarbeider også med FRIGO som tilbyr kano, ski og skøyter, ribbturer m.m.
At elevene skal strekke seg, mestre stadig nye utfordringer og utnytte sitt potensial står sentralt i opplæringen. Pedagogikken har basis i atferdsanalytisk tankegang.

Undervisningen foregår én til én, i små eller større grupper avhengig av fag og mål for opplæringen. Hver elev har en egen tilrettelagt timeplan og opplæringsplan som er styrt av elevens individuelle behov. Opplæringen blir gitt av spesialpedagoger og assistenter med lang erfaring.

Ved behov samarbeider avdelingen med PPT og eksterne kompetansesentre.

Mens elevene går på skolen planlegger vi, i samarbeid med foresatte, hva elevene skal gjøre når de er ferdige på skolen. For mange elever blir det varig tilrettelagt arbeid (VTA). I tillegg har flere bydeler arbeidstilbud.

 

Fasiliteter

Gruppen har 12 elevplasser i romslige undervisningslokaler i tilknytning til skolens ordinære klasserom.
Elevene har tilsyn av assistenter i friminuttene. Vi har egen kantine hvor elevene spiser og hvor de kan bestille brødskiver, men elevene kan også bruke den store elevkantinen.

Praktisk informasjon

Elever som kjører drosje til/fra skolen må ha TT kort. For å få TT kort må foresatte ta kontakt med sin bydelsadministrasjon. Skolen dekker egenandelen til drosje.

Det er god kommunikasjon med buss og T-bane til skolen.

Hvordan søke?

Ta kontakt med rådgiver på din skole.

 

Kontakt

Avdelingsleder Astrid Ødegård Christensen
Epost: astrid.christensen@osloskolen.no
Tlf: 457 38 297