Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

Sami Jaffer er IMDis mangfoldsrådgiver ved Bjerke videregående skole. Sami har kontor i Læringsenteret vis à vis skranken.

sami.jpg

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis mangfoldssrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religon, politisk tilhørighet, seksuelle legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgiver vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har. 

 

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 413 58 923

E-post: sami.jaffer@osloskolen.no 

Tilstede mellom 9-15 mandag til fredag.

Du kan kontakte oss dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Eller lurer på noe annet...

Viktige telefonnumre

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201 mandag-fredag 09.00-16.00
 • I utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade via tlt.nr. +47 23 95 13 00. De vil koble deg deg videre til den respektive ambassaden. Du kan også ringe alarmtelefonen for bare og unge utenfor Norge på tlf.nr. +47 954 11 755.
 • Alarmtelefonenen for barn og unge: 116 111
 • Barnevernvakten: 22 70 55 80
 • Politi, ikke-akutte situasjoner: 02800. Nødnummer: 112