Hovedseksjon

Matematikk 1T

Dette lærer du

Vi arbeider med algebra, funksjoner, trigonometri og sannsynlighet. Matematikk 1T kjennetegnes ved mye bruk av algebra for å løse oppgaver. Det er også ganske stor vekt på funksjoner. Du bør ha ett godt grunnlag i matematikk fra ungdomsskolen for å velge matematikk 1T, og/eller like å arbeide mye med matematikk. Etter matematikk 1T er det naturlig å velge realfaglig matematikk R1 eller samfunnsfaglig matematikk S1.

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning og diskusjoner i plenum
  • Mye oppgaveløsing
  • Bruk av digitale hjelpemidler i arbeid med funksjoner (graftegner som f.eks. Geogebra).

Spesielle opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen

Dersom du har tenkt å søke grunnskolelærer- eller lektorutdanningen, må du ha minst karakter 4 i matematikk 1P og 2P (gjennomsnitt av disse to fagene). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått (det vil si minst karakter 2) ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Det kan derfor være et godt alternativ å velge matematikk 1T i VG1. For mer informasjon, se hva samordna opptak skriver om opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen. 

Matematikk 1T

Timer 140

Trinn Vg1

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Sannsynlighet
  • Funksjoner