Hovedseksjon

Matematikk S1

Dette lærer du

I matematikk S1 både repeterer vi og jobber videre med mange temaer fra matematikk 1T. Vi jobber med blandt annet algebra, likninger og ulikheter, logaritmer, funksjoner og derivasjon. Nye temaer i matematikk S1 er for eksempel lineær optimering (bruk av ulikheter til å løse praktiske problemer) og ulike sannsynlighetsfordelinger. Etter matematikk S1 kan du velge matematikk S2

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning
  • Oppgaveregning
  • Bruk av digitale hjelpemidler som Geogebra

Matematikk S1

Bakgrunn

Matematikk 1P (praktisk) eller matematikk 1T (teoretisk). Vi anbefaler at du har tatt matematikk 1T, eller har god karakter i matematikk 1P.

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng

Matematikk S1 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Algebra
  • Funksjoner
  • Sannsynlighet
  • Lineær optimering