Hovedseksjon

Matematikk R1

Dette lærer du

Vi starter vi der matematikk 1T slutter, og går videre i temaer som algebra (f.eks. logaritmer, derivasjon...), funksjoner, geometri og sannsynlighet. Vektorer er et nytt tema. Du bør ha god oversikt i 1T før du begynner på R1. Det er en fordel å ta R1 dersom du skal ha fysikk 1. Etter matematikk R1, kan du velge matematikk R2.

Arbeismåter

 • Tavleundervisning
 • Oppgaveregning
 • Bruk av digitale hjelpemidler som Geogebra

Videre studier

Matematikk R1 og matematikk R2 er et opptakskrav for de fleste studiene i realfag ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU. Les mer om opptakskrav for høyere utdanning på matematikk.org. For medisin, odontologi, klinisk ernæring og farmasi kreves matematikk R1 eller matematikk S1+S2 (samt fysikk 1 og kjemi 1+2).

Matematikk R1

Bygger på matematikk 1T. 

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng
Matematikk R1 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Relevante utdanninger

 • Ingeniør og sivilingeniør
 • Økonom og siviløkonom
 • Realfagsstudier
 • Teknologistudier
 • Medisin og forsking
 • Lektorutdanning