Hovedseksjon

Fysikk 1

Elever i fysikk

Dette lærer du

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og forstå naturen ved hjelp av matematikk. I fysikk 1 lærer vi derfor om atom- og kjernefysikk, og også om lys- og bølgelære, stjerner og universet (astrofysikk). Vi lærer mye om klassisk mekanikk, hvor vi regner på krefter og energi. Fysikk er grunnlaget for den teknologiske utviklingen i verden, og vi ser derfor på elektrisitet og enkel elektronikk. I termofysikk lærer vi om gjenstanders indre energi. Fysikk 1 krever en del matematikkunnskaper og tas helst i kombinasjon med matematikk R1.

Arbeidsmåter

  • Mye oppgaveregning
  • Elevøvelser
  • Tavleundervisning

Fysikk 1

Årstimer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng 
Fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Klassisk fysikk
  • Moderne fysikk
  • Å beskrive naturen med matematikk
  • Den unge forskeren
  • Fysikk og teknologi