Hovedseksjon

Fysikk 2

fysikk forsøk

Dette lærer du

I fysikk 2 jobber vi videre med klassisk mekanikk, blandt annet beregninger av satellitbaner. Vi jobber også videre med elektrisitet og teknologi. Vi ser på magnetisme, induksjon, og lærer hvordan ulike typer måleutstyr virker. Du må ha bestått fysikk 1 for å ta fysikk 2, og du bør ta matematikk R2 sammen med fysikk 2.

Arbeidsmåter

  • Mye oppgaveregning
  • Elevøvelser
  • Tavleundervisning

 

 

Fysikk 2

Bygger på fysikk 1. Du må ha bestått fysikk 1 for å ta fysikk 2.

Årstimer 140

Trinn VG3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng
Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Klassisk fysikk
  • Moderne fysikk
  • Å beskrive naturen med matematikk
  • Den unge forskeren
  • Fysikk og teknologi