Hovedseksjon

Matematikk 1P

Dette lærer du

I matematikk 1P arbeider vi med tallregning, funksjoner, personlig økonomi, sannsynlighet og geometri. Matematikk 1P kjennetegnes av mange tekstoppgaver som handler om praktiske problemstillinger, hvor du selv må finne ut hva du skal gjøre, og sette opp regnestykker. Etter praktisk matematikk 1P er det naturlig å velge praktisk matematikk 2P i VG2. Det er også tillatt å velge matematikk S1, men det kan være en krevende overgang.

Arbeidsmåter

 • Tavleundervisning
 • Oppgaveløsing
 • Praktiske tilnærminger til problemløsing
 • Standardiserte metoder for å løse hverdagslige utfordringer
 • Bruk av digitale hjelpemidler til arbeid med funksjoner (graftegner som f.eks. Geogebra)
 • Bruk av digitale hjelpemidler i personlig økonomi (regneark som f.eks. Excel) 

Spesielle opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen

Dersom du har tenkt å søke grunnskolelærer- eller lektorutdanningen, må du ha minst karakter 4 i matematikk 1P og 2P (gjennomsnitt av disse to fagene). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått (det vil si minst karakter 2) ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Det kan derfor være et godt alternativ å velge matematikk 1T i VG1. For mer informasjon, se hva samordna opptak skriver om opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen. 

Matematikk 1P

Timer 140

Trinn Vg1

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Sannsynlighet
 • Funksjoner
 • Økonomi