Hovedseksjon

Matematikk 2P

Dette lærer du

I matematikk 2P arbeider vi med bruk av tall og algebra, statistikk, regresjon og funksjoner. Praktisk matematikk 2P bygger på matematikk 1P.

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning
  • Oppgaveløsing
  • Praktiske tilnærminger til problemløsing
  • Standardiserte metoder for å løse hverdagslige utfordringer
  • Bruk av digitale hjelpemidler til arbeid med funksjoner (graftegner som f.eks. Geogebra)
  • Bruk av digitale hjelpemidler i statistikk (regneark som f.eks. Excel) 

 

Spesielle opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen

Dersom du har tenkt å søke grunnskolelærer- eller lektorutdanningen, må du ha minst karakter 4 i matematikk 1P og 2P (gjennomsnitt av disse to fagene). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått (det vil si minst karakter 2) ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Det kan derfor være et godt alternativ å velge matematikk 1T i VG1. For mer informasjon, se hva samordna opptak skriver om opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen. 

Matematikk 2P

Bygger på matematikk 1P (praktisk). Det er også tillatt å ta matematikk 2P etter matematikk 1T (teoretisk).

Timer 84

Trinn Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Tal og algebra i praksis
  • Statistikk
  • Modellering
  • Funksjonar i praksis