Hovedseksjon

Matematikk S2

Dette lærer du

I matematikk S2 jobber vi videre med for eksempel funksjoner, derivasjon, og likningssett (nå med tre ukjente). Vi lærer mer om økonomisk matematikk, hvor vi for eksempel regner på grenseinntekt og grensekostnad, og beregner optimal fortjeneste. Nye temaer er rekker, og mer innenfor sannsynlighet og statistikk, for eksempel normalfordeling og forventningsverdier. 

Arbeidsmåter

  • Oppgaveløsing
  • Tavleundervisning
  • Bruk av digitale verktøy

Matematikk S2

Bygger på matematikk S1.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng

Matematikk S2 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Algebra
  • Funksjoner
  • Sannsynlighet og statistikk