Hovedseksjon

Fremmedspråk

På Bjerke tilbyr vi følgende fremmedspråk

 • Fransk II
  • for elever som hadde fransk på ungdomsskolen og vil fortsette med det
 • Spansk I
  • for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn spansk men ønsker å bytte til spansk
 • Spansk II
  • for elever som hadde spansk på ungdomsskolen og vil fortsette med det
 • Spansk I+II
  • for elever som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen
 • Tysk I
  • for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn tysk og ønsker å bytte til tysk
 • Tysk II
  • for elever som hadde tysk på ungdomsskolen og vil fortsette med det

NB! Vi tilbyr ikke tysk I+II grunnet lav interesse over flere år. Derfor kan ikke elever som ikke har noe annet fremmedspråk på ungdomsskolen ha tysk. De må ha spansk l+ll. 

PS: Engelsk (inkl engelsk fordypning) regnes ikke som et annet fremmedspråk.

Språktilbudet kan variere fra år til år basert på elevenes valg ved skolestart.

 

 

Valg av språk

 • Du velger språk i løpet av første skoleuke i Vg1
 • Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge mellom å:

1.   Fortsette med samme fremmedspråk som du hadde på ungdomsskolen. Da skal du velge nivå II. Dette har du i Vg1 og Vg2.

2.    Begynne på et nytt fremmedspråk. Da skal du velge nivå I. Dette har du i Vg1 og Vg2.

 • Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha spansk i tre år (Vg1, Vg2 og Vg3). Da skal du velge nivå I+II.

 

Bydekkende ettermiddagsundervisning i andre fremmedspråk

Andre fremmedspåk som fellesfag

 • Kinesisk (mandarin), tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Elvebakken vgs.
 • Italiensk, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Foss vgs.
 • Tegnspråk nivå I og II, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Nydalen vgs.
 • Japansk, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium.
 • Russisk nivå I og II, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo katedralskole. Alle dager vil bli brukt itl russisk, men ikke alle dager for alle kurs. Hvilke tidspunkter som blir aktuelle for den enkelte gruppe avtales med elevene etter påmelding.

Fremmedspråk som programfag (gir 0,5 språkpoeng)

 • Latin 1 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo katedralskole. 
 • Latin 2 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo katedralskole. 
 • Russisk II som programfag, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Fremmedspråk nivå III (gir 1 språkpoeng)

 • Fransk nivå III, tirsdager og torsdager kl 16.30 - 18.30 på Foss vgs. 
 • Tysk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium. 
 • Spansk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Morsmålseksamen

Du kan ersatte fremmedspråk med morsmål. Se her for mer informasjon.

Fremmedspråk nivå I (Vg1 og Vg2)

Timer 225 over to år

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn

Fremmedspråk nivå II (Vg1 og Vg2)

Bygger på fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen.

Timer 225 over to år.

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn