Fremmedspråk

På Bjerke tilbyr vi følgende fremmedspråk

 • Fransk II
  • for elever som hadde fransk på ungdomsskolen og vil fortsette med det
 • Spansk I
  • for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn spansk men ønsker å bytte til spansk
 • Spansk II
  • for elever som hadde spansk på ungdomsskolen og vil fortsette med det
 • Spansk I+II
  • for elever som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen
 • Tysk I
  • for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn tysk og ønsker å bytte til tysk
 • Tysk II
  • for elever som hadde tysk på ungdomsskolen og vil fortsette med det

NB! Vi tilbyr ikke tysk I+II grunnet lav interesse over flere år. Derfor kan ikke elever som ikke har noe annet fremmedspråk på ungdomsskolen ha tysk. De må ha spansk l+ll. Eneste unntak er elever som tar eksamen i et annet fremmedspråk (populært kalt morsmålseksamen – se lenke nederst på siden) i tillegg til tysk l.

PS: Engelsk (inkl engelsk fordypning) regnes ikke som et annet fremmedspråk.

Språktilbudet kan variere fra år til år basert på elevenes valg ved skolestart.

 

 

Valg av språk

 • Du velger språk i løpet av første skoleuke i Vg1
 • Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge mellom å:

1.   Fortsette med samme fremmedspråk som du hadde på ungdomsskolen. Da skal du velge nivå II. Dette har du i Vg1 og Vg2.

2.    Begynne på et nytt fremmedspråk. Da skal du velge nivå I. Dette har du i Vg1 og Vg2.

 • Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha spansk i tre år (Vg1, Vg2 og Vg3). Da skal du velge nivå I+II.

 

Bydekkende ettermiddagsundervisning i andre fremmedspråk

Andre fremmedspåk som fellesfag

 • Kinesisk (mandarin), tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Elvebakken vgs.
 • Italiensk, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Foss vgs.
 • Tegnspråk nivå I og II, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Nydalen vgs.
 • Japansk, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium.
 • Russisk nivå I og II, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole.

Fremmedspråk som programfag (gir 0,5 språkpoeng)

 • Latin 1 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 
 • Latin 2 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 
 • Russisk II som programfag, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Fremmedspråk nivå III (gir 1 språkpoeng)

 • Fransk nivå III, tirsdager og torsdager kl 16.30 - 18.30 på Foss vgs. 
 • Tysk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium. 
 • Spansk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Morsmålseksamen

Du kan ersatte fremmedspråk med morsmål. Se her for mer informasjon.

Fremmedspråk nivå I (Vg1 og Vg2)

Timer 225 over to år

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn

Fremmedspråk nivå II (Vg1 og Vg2)

Bygger på fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen.

Timer 225 over to år.

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn