Internasjonal engelsk

Dette lærer du

  • Ulike varianter av engelsk
  • Kommunikasjon på tvers av kulturer og mediers rolle i engelskspråklige land.
  • Globale utfordringer og studier i engelsktalende land.
  • Samfunnsfaglige og litterære emner.
  • Samtidig lærer du mer om språkets oppbygging og struktur.

Internasjonal engelsk

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Språk og språklæring
  • Kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur