Hovedseksjon

Engelsk 1

Dette lærer du

 • Ulike varianter av engelsk
 • Kommunikasjon på tvers av kulturer og mediers rolle i engelskspråklige land.
 • Globale utfordringer og studier i engelsktalende land.
 • Samfunnsfaglige og litterære emner.
 • Samtidig lærer du mer om språkets oppbygging og struktur.

Internasjonal engelsk

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Språk og språklæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Språkstudier
 • Nord-Amerika studier
 • Lektorutdanning