Hovedseksjon

Geografi

Buerbreen

Dette lærer du

Du lærer om indre og ytre krefter som former jorda, om vær og klima, og om befolkningslære.

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning
  • Muntlig og skriftlig arbeid
  • Lydfiler, bilder, presentasjoner og liknende
  • Animasjoner og videoer

 

Bilde: Cecilie Pedersen

Geografi

Årstimer 56

Trinn Vg1 for studiespesialiserende / Vg2 for idrettsfag

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Geografiske kjelder og verktøy
  • Landskap og klima
  • Ressursar og næringsverksemd
  • Demografi og utvikling