Hovedseksjon

Historie

Dette lærer du

I Vg2 har du eldre historie, som går fra etableringen av de første samfunnene, til opplysningstiden (ca. 1700-tallet). I Vg3 har du moderne historie, fra ca.1700-tallet og frem til i dag.

 

Historie VG2

Timer 56

Trinn Vg2

Eksamen
Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

  • Historieforståelse og metoder
  • Samfunn og mennesker i tid

Historie VG3

Bygger på historie i VG2.

Timer 113

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Historieforståelse og metoder
  • Samfunn og mennesker i tid