Hovedseksjon

Naturfag

Forsøk i naturfag

Dette lærer du

Naturfag er et fellesfag i VG1. Du lærer litt om ulike temaer innen fysikk, kjemi og biologi. Vi ser på økologi, helse og ernæring, stråling og radioaktivitet, arv og bioteknologi, energi for fremtiden, og bærekraftig utvikling. Dette faget gir deg allmennkunnskap i naturfag, slik at du kan følge med i offentlige debatter og viktige samfunnsspørsmål som for eksempel bioteknologi og global oppvarming. Faget forbereder deg også til realfagene i VG2. 

Arbeidsmåter

 • Forelesninger
 • Vanligvis et par tverrfaglige prosjekter med samfunnsfag og norsk
 • Gruppearbeid og arbeid med læringspartner
 • Minst én ekskursjon i skogen i nærområdet (feltarbeid), eventuelt andre ekskursjoner
 • Noen forsøk på skolen, for eksempel isolering av DNA og påvisning av næringsstoffer

 

Naturfag

Timer 140

Trinn Vg1

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • Forskerspiren
 • Bærekraftig utvikling
 • Ernæring og helse
 • Stråling og radioaktivitet
 • Energi for framtiden
 • Bioteknologi