Hovedseksjon

Engelsk

Engelsk

Årstimer 140

Trinn Vg1 for studiespesialiserende og idrettsfag

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Språklæring
  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur