Hovedseksjon

Samfunnsfag

Dette lærer du

I samfunnsfag lærer vi om hvordan individer og kulturer påvirker samfunnet. Vi ser på politikk, demokrati og utvikling i Norge og resten av verden.

Samfunnsfag

Timer 84

Trinn Vg1 på studiepesialisering / Vg2 på idrettsfag

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Utforskeren
  • Individ, samfunn og kultur
  • Arbeids- og næringsliv
  • Politikk og demokrati
  • Internasjonale forhold