Hovedseksjon

Religion og etikk

Religion og etikk

Timer 84

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Religionskunnskap og religionskritikk
  • Islam og en valgfri religion
  • Kristendommen
  • Filosofi, etikk og livssynshumanisme