Hovedseksjon

Idrett og samfunn

Gjennom innsikt i idrettens historiske utvikling skal opplæringen i programfaget idrett og samfunn gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Faget er et muntlig fag.

Et eksempel på en time i faget idrett og samfunn:

I timen i dag skal vi diskutere om barneidrett og toppidrett. I tillegg så kan vi diskutere hva som er en bra trenerrolle. Dere ser på to ulike TV serier fra NRK

Team Ingebrigtsen https://tv.nrk.no/serie/team-ingebrigtsen/sesong/1

Den handler om å følge en familie hvor noen av barna i ung alder satser hardt for å bli best i verden.

Karsten og Leif https://tv.nrk.no/serie/karsten-og-leif/ekstramateriale/KMNO10006420

Den handler om samarbeidet mellom Karsten Warholm og treneren hans Leif og hvorfor de har hatt suksess og blitt verdensmester i friidrett.

Elevene diskuterer innholdet. Bør man satse fra ung alder? Hvilket ansvar har trenerne? Vurderingskriterier: Være aktive, lytte til hverandre, bruke begrep du har lært i timen.

Idrett og samfunn

Timer 140

Trinn Vg2 og Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Hovedområder

  • Organisering av idrett
  • Idretten i samfunnet
  • Idrettens verdigrunnlag