Hovedseksjon

Treningslære 1

Treningslære handler om å forstå fysiske, koordinative, psykiske og sosiale egenskaper. Faget gir elevene mulighet til å sette konkrete mål og til å planlegge og vurdere trening med vekt på helse og prestasjonsutvikling. Skal man prestere i en idrett trenger man også god kunnskap rundt hvordan man bør legge opp trening og restitusjon. Treningslære ruster elevene til å bidra i samfunnet ved å gi dem kunnskap om, forståelse av og mulighet til å tenke kritisk over hva trening og livsstil kan bidra med i et helseperspektiv. Faget gir elevene mulighet til å utvikle forståelse av trening og helse som forbereder dem til videre utdanning og arbeid innenfor fagfeltet.

Faget går over alle de tre årene.

I 1. klasse tar faget for seg treningsmetoder og er nært knyttet opp mot faget aktivitetslære. Her går man gjennom treningsmetoder for utholdenhets, styrke, bevegelighet, spenst - og hurtighetstrening.

I 2. klasse går faget inn i dybden av anatomien og elevene ser på hvordan kroppen og musklene er bygget opp. Dette vil ha stor relevans om man skal inn på studier som fysioterapi, osteopati og sykepleie senere.

I 3. klasse fordyper du deg i stor grad i deg selv med treningsplanlegging, idrettspsykologi og mental trening, samt helse som de viktigste temaene i faget.

Treningslære 1

Timer 84

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.

Hovedområder

  • Treningsplanlegging
  • Kroppens oppbygning og funksjon
  • Treningsformer og treningsmetoder
  • Trening og helse