Hovedseksjon

Aktivitetslære 3

Aktivitetslære handler om fysisk utfoldelse, allsidighet og opplæring i ulike idretter, leker og aktiviteter og i friluftsliv. Aktivitet, samarbeid, fair play, innsats og opplevelser sammen med andre er sentralt og bidrar til å gi faget egenverdi. Faget skal gi den enkelte mulighet til glede, mestring og utfordringer individuelt og sammen med andre. Elevene skal utvikle egen identitet og evnen til å ivareta egen helse, og de skal lære om hvordan naturen kan brukes som aktivitets- og friluftslivsarena for dem selv og andre. I dette faget har Bjerke vgs blant annet en ukes alpinkurs og friluftslivtur med fottur over Besseggen og rafting i Sjoa. Turene sammen med klassen bidrar til et tett samhold.

Aktivitetslære 3

Bygger på Aktivitetslære 2.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Friluftsliv