Markedsføring og ledelse 1

Dette lærer du

Dette faget vil gi deg følelsen av å gå på Businesslinja, fordi du vil oppleve spennende bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra næringslivet. Opplæringen knytter teori til praktisk arbeid innenfor områdene marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse, konkurransemidlene, organisasjon og ledelse. Kunnskaper og kompetanse i dette faget er viktig i mange yrker og gir et godt grunnlag for videre studier. Markedsføring og ledelse 1 er et femtimers kurs, der eksamensformen er muntlig. Dette faget danner en god basis for fagene Entreprenørskap 1 og Markedsføring og ledelse 2 som du vil følge i vg2.

Markedsføring og ledelse 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3. Vg1 for Business-linja.

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Marked og målgrupper
 • Psykologi og kjøpsatferd
 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Organisasjon og ledelse

 

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning