Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse 1

Dette lærer du

Markedsføring og ledelse handler om å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper og innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen. Faget skal bidra til at du forstår hva som på virker markeder og hvordan markedsføring påvirker verdiskapingen i samfunnet. Faget vil forberede deg på videre studier og et samfunns- og arbeidsliv med behov for konkurransedyktige og framtidsrettede virksomheter. 

Markedsføring og ledelse 1

Timer 140

Trinn Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Marked og målgrupper
 • Psykologi og kjøpsatferd
 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Organisasjon og ledelse

 

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning