Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse 2

Dette lærer du

Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Markedsføring og ledelse skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det samfunnsansvar en organisasjon har. Faget skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Faget markedføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen. 

Markedsføring og ledelse 2

Bygger på markedsføring og ledelse 1.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Personalutvikling og ledelse
 • Konkurransemidlene
 • Markedsstrategi og markedsplanlegging
 • Etikk og samfunnsansvar

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Kreativ markedskommunikasjon
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning