Markedsføring og ledelse 2

Dette lærer du

Også her vil du oppleve fagrelevante og spennende bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra næringslivet. Her jobber du med case der fokuset bygger på det du lærte i vg1 samt at du lærer om personalutvikling og ledelse, markedsstrategi og markedsplanlegging, etikk og samfunnsansvar. Markedsføring og ledelse 2 er et femtimers kurs, der eksamensformen er skriftlig. Dette faget danner et godt grunnlag for videre studier.

Markedsføring og ledelse 2

Bygger på markedsføring og ledelse 1.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Personalutvikling og ledelse
 • Konkurransemidlene
 • Markedsstrategi og markedsplanlegging
 • Etikk og samfunnsansvar

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Kreativ markedskommunikasjon
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning