Hovedseksjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Dette lærer du

Entreprenørskap handler om å se et behov eller problem og lage et produkt eller tjeneste som løser dette for kundene. I entreprenørskap får du starte en egen ungdomsbedrift sammen med medelever, hvor alle har sin rolle og bidrar med det de er godt på. Gjennom dette faget får du trene på ferdigheter som kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning.

Les mer om ungdomsbedrift her.

Du får

 • starte din egen undomsbedrift sammen med medelever
 • praktiske erfaringer gjennom samarbeid med næringslivet
 • oppleve mestring og utvikling innen teamarbeid og presentasjonsteknikk
 • oppleve mesting innen salg og nettverksbygging
 • du får generell studiekompetanse

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Timer 140

Trinn Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • utforske kreativitetsprosesser og utvikle forretningsidéer
 • innovasjonprosesser
 • forretningsmodeller
 • situasjonsanalyse
 • konkurransemidler
 • verdiskapning og bærekraft
 • strategi- og virksomhetsutvikling

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonom og siviløkonom
 • Markedsføring og salgsledelse
 • Merkevarebygging
 • Digital kommunikasjon og markedsføring
 • Lektorutdanning