Hovedseksjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Dette lærer du

Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering videreutvikling av virkomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksistrende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv. 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • innovasjonsprosesser
 • bærekraftig verdiskapning
 • ulike forretningsmodeller
 • internasjonalisering
 • organisasjonsutvikling

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Internasjonal markedsføring
 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Kreativ markedskommunikasjon
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning