Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Dette lærer du

I dette faget står bedriftsutvikling, innovasjon og internasjonalisering i fokus. Du bygger samtidig videre på det du lærte i vg1 og vg2. Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2 er et femtimers kurs, der eksamensformen er skriftlig eller muntlig-praktisk. Dette faget danner et godt grunnlag for videre studier.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

 • Bedriftsutvikling
 • Innovasjon
 • Internasjonalisering

Relevante utdanninger

Bachelor innenfor:

 • Internasjonal markedsføring
 • Markedsføring og salgsledelse
 • Digital markedsføring
 • Merkevarebygging
 • Kreativ markedskommunikasjon
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • HR og personalledelse
 • Hotelledelse
 • Innkjøpsledelse
 • Ledelse og servicestrategi
 • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Økonomi
 • Lektorutdanning