Hovedseksjon

Kjemi 2

kjemi jenter

Kjemi 2

Bygger på  kjemi 1. Du må ha bestått kjemi 1 for å ta kjemi 2.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng
Kjemi 2 gir 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Forskning
  • Analyse
  • Organisk kjemi 2
  • Redoksreaksjoner
  • Materialer