Hovedseksjon

Kjemi 1

Kjemi 1

Opplæringen knytter teori til praktisk laboratoriearbeid innenfor områdene kjemiens språk og modeller, naturvitenskapelige arbeidsmåter, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemi 1 er et femtimers kurs. Etter kjemi 1 kan man ta kjemi 2 som bygger på kjemi 1.

Kjemi 1

Årstimer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Tilleggspoeng
Kjemi 1 gir 0,5 realfagspoeng

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Språk og modeller i kjemi
  • Metoder og forsøk
  • Vannkjemi
  • Syrer og baser
  • Organisk kjemi 1