Hovedseksjon

Vitnemålsutdeling 2023

Tre smilende elever oppstilt

Etter tre år på videregående skole inviterer vi elever med foresatte til markering i skolens amfi med taler, kulturinnslag og avtakking av elevene.

Avslutningen deles inn i puljer:

3STC, 3STD og 3STE kl. 16.30

3IDA, 3IDB og 3IDC kl. 18.00

3STA og 3STB kl. 19.30

 

Velkommen!