Hovedseksjon

Skolestart 2024

Bilder at hele personalet

Gratulerer med plass på Bjerke videregående skole! 

Skolestart er mandag 19. august, og vi gleder oss til å møte deg.

VG1 Idrettsfag møter kl. 0900
For at du skal kunne få de fagene du ønsker og komme i riktig klasse er det viktig at du fyller ut spørreskjemaet som ligger her, dette gjelder valg av idrett. Vi tilbyr toppidrett fotball, håndball, basketball, innebandy, dans, volleyball, breddeidrett, bredde fitness og en gruppe for andre indivduelle idretter. Frist for å fylle ut skjemaet er 5. august.

VG1 Studiespesialisering møter kl. 0930
Hvis du har forsert matematikk eller engelsk, gi beskjed til skolen v/Mette Olden, mette.olden@osloskolen.no.
Spørsmål om toppidrett rettes til avdelingsleder for idrettsfag Peter Samulsen, peter.samuelsen@osloskolen.no.

VG2 og VG3 Idrettsfag og Studiespesialisering møter kl. 1200
Nye elever på VG2 og VG3 ST må velge programfag/fagpakke. Du finner informasjon under fagtilbud. Vi innkaller dere til et eget møte på Bjerke første skoledag om fagpakkene. Vet du allerede nå eller har spørsmål, ta kontakt med:
VG2: Inga Sofie Sårheim, inga.sarheim@osloskolen.no       
VG3: Nihad El Hammachi, nihad.hammachi@osloskolen.no
På bjerke har vi topp moderne dansesaler. Vi tilbyr derfor som valgfritt programfag elever på VG2 ST og VG3 ST toppidrett dans. Vi har også et bredt tilbud av andre idretter; fotball, håndball, basketball, volleyball, bredde fitness og andre individuelle idretter.

Foreldremøter i september
VG1: Torsdag 5. september kl. 1700. 
VG2: Torsdag 26. september kl. 1700.
Her vil foresatte få treffe kontaktlærere, ledelse og rådgivere. 

Takke ja til skoleplass på www.vigo.no
Vi gjør oppmerksom på følgende:
Du har fått tilbud om plass på vår skole i første inntaksrunde. Dersom du i andre inntaksrunde får tilbud om plass på et høyere ønske, mister du automatisk tilbudet fra første inntaksrunde.
Du må svare på tilbud om plass på vigo.no innen oppgitt svarfrist. Søkere som ikke svarer på vigo.no innen fristen og heller ikke har registrert forhåndssvar, mister sitt tilbud om plass/venteliste.